ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Охранителна фирма “АЙДЖИГРУП” ЕООД извършва монтаж на системи за видеонаблюдение от висок клас, които дават отличен резултат при работа в неблагоприятни атмосферни условия като обилен снеговалеж, дъжд а така също и в тъмната част на денонощиетo.