ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО

Охраната на обекти и имущество е едно от основните звена с които се занимава „АЙДЖИГРУП„ ЕООД. Имаме опита и ресурсите да опазим от посегателство както големи промишлени обекти така и вашият дом. Ние отдаваме първостепенно внимание на подбора и организацията на охраната с която Ви гарантираме неприкосновеността на вашите обекти.