ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ

Дейността по охрана в тази област е комплекс от действия, които осигуряват безпрепятствено протичане на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия от продължителен или краткосрочен характер. Охранителите от „АЙДЖИГРУП„ ЕООД са напълно подготвени за противодействие на масови правонарушения и престъпления.