ОХРАНА НА ЦЕННИ ТОВАРИ

„АЙДЖИГРУП„ ЕООД организира и осъществява охрана и превоз на всички видове ценни пратки и товари. Колкото повече е стойността на охранявания товар или пратка - толкова повече се засилват мерките за защита. При опасност нашата фирма е в състояние да изпрати допълнителни сили и средства, с които да гарантира сигурността на товара.