ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА „АЙДЖИГРУП„ ЕООД

Ние гарантираме пълна конфиденциалност на своите клиенти. Ще бъдем дискретни и отговорни към вашите лични данни, както и мотивите ви за нужда от услугите на охранителна фирма „АЙДЖИГРУП„ ЕООД

Превръщаме нуждите и очакванията на своите клиента в изисквания към персонала на фирмата ни. Оптимизираме дейностите и процесите според изискванията на всеки индивидуален клиент.

В наше лице ще откриете надежден и коректен партньор. Компетентността на, която можете да разчитате идва от дългогодишния ни опит в предлаганите от нас услуги.

Максимално използваме всеки ресурс с който разполагаме, за да не се допускат инциденти и злополуки при охраняваните от нас обекти.

Да изграждаме дълготрайни партньорства с вече съществуващите клиенти и да привлечем нови такива, предлагайки качествени услуги на достъпни за Вас цени.

Непрестанно се стремим към повишаване на квалификацията на персонала и качеството на нашата работа, а усилията са възнаградени от удоволетвореността на всеки отделен клиент.

Да осигурим вашето спокойствие и сигурност е сред нашите приоритети. Опазвайки вас и вашето имущество от неправомерно посегателство ние се изграждаме като водеща охранителна фирма.

Да запазим високата форма на доверие в своите настоящи клиенти и да изградим такава и в всички бъдещи наши клиенти е наша основна цел за,която не пестим усилия.