КОИ СМЕ НИЕ?

Фирма „АЙДЖИГРУП” ЕООД е лицензирана охранителна фирма за охрана на обекти разположени на цялата територия на Република България. Дружеството е основано през 2008 година и разполага с всички необходими лицензи и сертификати за извършване на частна охранителна дейност съгласно ЗЧОД на българското законодателство. На ваше разположение са квалифицирани охранители, преминали курсове за обучение и специалисти в областта на охранителната дейност и системите за видео-наблюдение.

Непосредствено преди поемане под охрана, нашите служители извършват охранително обследване на обекта, като набелязват както уязвимите места, броя и вида на охраната, така също и вида на помощните технически средства, като изграждане на СОТ, системи за видео-наблюдение, бариери, пожаро-известителни датчици и др. Дружеството е изградило добре функционираща система за денонощен контрол на охраняваните обекти с, която гарантираме спокойствието и сигурността на нашите клиенти.

Благодарение на изградения авторитет и доказан професионализъм в охранителния сектор, през дългогодишния си опит „АЙДЖИГРУП„ ЕООД успя да си осигури достойно място сред водещите фирми занимаващи се с охранителна дейност.